Nhảy đến nội dung

Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Chuẩn Mực Ứng Xử Chuyên Nghiệp dành cho Người quản lý Tài sản của Viện CFA

06/09/2023
cfa logo

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 4, Năm 2023 - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) vui mừng thông báo đã đạt được sự ghi nhận của Viện CFA về việc thực hiện tuân thủ Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Chuẩn Mực Ứng Xử Chuyên Nghiệp (Bộ quy tắc). Chúng tôi xem đây là một niềm tự hào to lớn khi là một trong những Công ty Quản lý Quỹ tại Việt Nam tiên phong đáp ứng tuân thủ Bộ quy tắc của Viện CFA. Bước đi mang tính chiến lược này nhấn mạnh sự cống hiến không ngừng của DFVN để duy trì mức độ cao về tính chuyên nghiệp, các quy tắc đạo đức và luôn xem khách hàng làm trọng tâm.

DFVN được thành lập vào tháng 4 năm 2014, tiền thân là Phòng Đầu tư của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Mục tiêu hàng đầu của DFVN luôn muốn cung cấp cho khách hàng Việt Nam các giải pháp tài chính toàn diện, mang lại giá trị bền vững lâu dài và tối ưu hóa lợi suất đầu tư.

Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Chuẩn Mực Ứng Xử Chuyên Nghiệp dành cho Người quản lý Tài sản của Viện CFA (Bộ quy tắc) là khuôn khổ được công nhận trên toàn cầu, đồng thời phù hợp hoàn toàn với các quy tắc cốt lõi của DFVN. Bằng việc áp dụng Bộ quy tắc trên, DFVN cam kết phục vụ một cách chính trực và mang lại lợi ích cho khách hàng của mình.

Các nguyên tắc chính được nêu trong Bộ quy tắc như sau:

-  Luôn hoạt động một cách chuyên nghiệp và đạo đức.

-  Hành động dựa trên lợi ích của khách hàng.

-  Hành động một cách độc lập và khách quan.

-  Hành động bằng kỹ năng, năng lực và chuyên cần.

-  Giao tiếp với khách hàng một cách kịp thời và xác đáng.

-  Duy trì các quy tắc áp dụng của Cơ quan Nhà nước về thị trường vốn.

DFVN tự hào thông báo rằng Bộ quy tắc trên sẽ được áp dụng cho tất cả nhân viên làm việc tại tất cả bộ phận. Điều này sẽ đảm bảo rằng:

  1. Các nguyên tắc, nội dung, hướng dẫn được triển khai nhằm áp dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể CBCNV trong Công ty.
  2. Hiểu và tuân thủ Bộ quy tắc là điều tiên quyết để xây dựng sự uy tín cho Công ty trên Thị trường và cả Xã hội.

Tất cả nhân viên tại DFVN phải có trách nhiệm tuân thủ trong thời gian làm việc được quy định cụ thể. Tất cả nhân viên được hướng dẫn để hiểu và thực hiện theo Bộ quy tắc, coi việc tuân thủ quy tắc là một điều kiện làm việc tất yếu tại DFVN, bên cạnh các quy định có trong hợp đồng lao động và nội quy của Công ty.

Chúng tôi hiểu rằng bước đi này thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi đối với khách hàng và các bên liên quan. Bằng việc áp dụng Bộ quy tắc cho tất cả nhân viên, chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn đạo đức và tính chuyên nghiệp ở mức cao trong toàn bộ Tổ chức.

DFVN kính mời các quý khách hàng, quý đối tác và bên liên quan tìm hiểu thêm về Bộ quy tắc và ý nghĩa của nó đối với Công ty bằng cách truy cập website của Viện CFA.

https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/asset-manager-code

Về Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN):

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) được thành lập vào tháng 2 năm 2014 nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng Việt Nam các giải pháp tài chính toàn diện và dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp. Mục tiêu của DFVN là tạo ra giá trị bền vững lâu dài cho khách hàng và trở thành Công ty Quản lý Quỹ uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Vui lòng lưu ý rằng, danh sách đầy đủ các Công ty Quản lý Quỹ đã được ghi nhận về việc thông báo tuân thủ Bộ quy tắc của Viện CFA sẽ được cung cấp thông qua liên kết dưới đây. Vui lòng truy cập vào liên kết để biết thêm thông tin.

https://compliancetracking.cfainstitute.org/amc-firm-list

Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Chuẩn Mực Ứng Xử Chuyên Nghiệp dành cho Người quản lý Tài sản của Viện CFA