Nhảy đến nội dung
DFVN FIXED INCOME FUND

Thông tin tổng quát

Loại quỹ

Quỹ mở

Ngày thành lập

04/02/2021

Thời hạn hoạt động

Không thời hạn

Cơ cấu phân bổ tài sản đầu tư 

Tài sản cho thu nhập cố định: 80% - 100%
Cổ phiếu và tài sản khác: 0% - 20%  

Phí quản lý

0.9% NAV/năm

Hình thức tham gia đầu tư vào Quỹ

Chương trình đầu tư thông thường
Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

Tầng suất và ngày giao dịch

Thứ Ba hàng tuần (ngày T)

Thời điểm đóng sổ lệnh

11:30 ngày T-1

Lệnh mua tối thiểu

100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng)

Lệnh bán tối thiểu (CCQ)

10 CCQ/lệnh

 

 

Chương trình đầu tư thường

Chương trình SIP

Phí mua

Dưới 100 (một trăm) triệu VNĐ
Từ 100 (một trăm) triệu VNĐ

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

Phí bán

Dưới 03 tháng
Từ 03 tháng

0.5%
0.0%

0.5%

0.0%

Lệnh chuyển đổi

 

0.3%

Mục tiêu đầu tư

Quỹ DFVN-FIX hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các tài sản thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Mục tiêu của Quỹ có thể được thay đổi theo từng thời điểm phụ thuộc vào điều kiện thị trường và quyết định của Đại hội Nhà đầu tư hoặc Ban Đại diện Quỹ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Chiến lược đầu tư

Quỹ định hướng xây dựng một danh mục bao gồm tín phiếu, trái phiếu và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% Giá trị Tài sản Ròng trở lên.

Khẩu vị rủi ro

Thấp/trung bình

Đối tượng khách hàng

Có định hướng đầu tư dài hạn và/hoặc đầu tư định kỳ phân bổ một phần thu nhập nhằm tối đa hóa lợi nhuận

Xác nhận giao dịch

03 (Ba) ngày kể từ ngày giao dịch (T+3)

Thời hạn thanh toán

05 (Năm) ngày kể từ ngày giao dịch (T+5)

Chính sách cổ tức 

Hàng năm (nếu có) theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư 

Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ 

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)

Đại lý chuyển nhượng

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)

Đại lý phân phối

VDSC, BSC, FINCORP, DFVN,VNSC

Công ty kiểm toán 

PwC

Ban Đại diện Quỹ

- Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch
- Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên
- Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên

Ban Điều hành Quỹ

- Ms. Trần Thị Thu Hà
- Ms. Khuất Thị Thu Hiền