Nhảy đến nội dung
BANNER ACCOUNT

Tính năng và lợi ích

· Thiết kế riêng: Danh mục đầu tư được xây dựng chuyên biệt cho từng Nhà đầu tư theo khẩu vị rủi ro.

· Kiểm soát rủi ro: Danh mục đầu tư được xây dựng, quản lý và hành động linh hoạt để bảo vệ lợi ích của Nhà đầu tư, đặc biệt khi trường biến động.

· Minh bạch và bảo mật: Nhà đầu tư chủ động kiểm soát được tài sản của mình thông qua các báo cáo định kỳ và danh mục đầu tư của nhà đầu tư luôn được bảo mật cao.

· Chi phí hợp lý: Phí quản lý và và vận hành dựa trên hiệu quả đầu tư thực tế và giá trị tài khoản, đảm bảo sự hài hòa giữa nhà đầu tư và DFVN.