Nhảy đến nội dung

Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam vận hành phầm mềm SS&C PORTIA

01/09/2016
dfvn

“Quy mô tài sản chúng tôi quản lý tôi đang tăng nhanh cùng với sự tăng trưởng cao của ngành kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, trong khi Việt Nam đang tiếp tục các tiến trình cải tiến các quy định pháp lý. Để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh ngày càng phát triển của chúng tôi cũng như trọng trách pháp lý và ủy thác này, chúng tôi cần một giải pháp công nghệ hiện đại để mở rộng khi thị trường và nhu cầu kinh doanh thay đổi", ông Takashi Fujii, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam cho hay. "Chúng tôi đã chọn PORTIA vì nhiều lý do bao gồm dễ sử dụng, khả năng đáp ứng của các giải pháp khi nhu cầu Công ty ngày càng phát triển, các tính năng ưu việt đã được minh chứng trong thị trường khu vực và khả năng linh hoạt để đáp ứng các nghiệp vụ báo cáo theo quy định của chúng tôi."

“Chúng tôi rất hân hạnh được bổ sung Dai-ichi Life Vietnam vào danh sách các nhà quản lý tài sảnh ở Châu Á đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi”. Christy Bremner (ảnh), phó chủ tịch cấp cao và tổng giám đốc, bộ phận Quản lý đầu tư và thể chế của SS&C chỉ sẻ. "Khi nghĩa vụ báo cáo theo quy định trở nên phức tạp hơn, PORTIA cung cấp một giải pháp quản lý đầu tư hợp lý, đơn giản để giúp các nhà quản lý đầu tư tăng tốc tăng trưởng trong khi quản lý rủi ro hoạt động."

PORTIA cung cấp một loạt các gói giải pháp sau đầu tư giúp các nhà quản lý tài sản theo dõi và quản lý hoạt động hàng ngày trong danh mục đầu tư theo các tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

Được cung cấp trên cơ sở được triển khai và lưu trữ, giải pháp hỗ trợ một loạt các chức năng bao gồm xử lý xử lý các hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo nội bộ, báo cáo khách hàng, báo cáo theo quy định, đo lường hiệu suất và phân bổ và tuân thủ giao dịch.

PORTIA cũng cung cấp một bản kiểm toán đầy đủ tất cả các hoạt động và kiểm soát bảo mật.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) - công ty thành viên 100% vốn sở hữu của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam chính thức đưa hệ thống phần mềm SS&C PORTIA để hỗ trợ các nghiệp vụ sau đầu tư của Công ty.